Minden 20 000 forint feletti vásárlás esetén átvállaljuk a szállítási díjat!*

* Packeta, DPD, Foxpost és GLS futárszolgálattal, online bankkártyás fizetés, illetve átutalással történő fizetés esetén!

Telefonszámunk (hétfő - péntek: 8:00 - 16:30): +36205515103

E-mail címünk: rendeles@slubanepitojatek.hu

Hírek

2022.01.22

Facebook nyereményjáték szabályzat! 2022 január

Facebook Nyereményjáték szabályzat 2022 január

A nyereményjáték Facebook oldalunkon érhető el.

1. A játék időtartama

2022.01.22. 20:00 – 2021.10.27. 20:00.

 

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és elmúlt 16 éves (továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező és Ptk. szerinti közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködők munkavállalói, megbízottjai, valamint azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

 3. A Játék menete

Játékos a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/slubania) Szervező által megosztott tartalom alatt hozzászólásban a felhívásban megadott tippet írásban közli.

Egy felhasználó csak egyszer tippelhet, több tipp esetén Szervező az első bejegyzést fogadja el.

A játékot az a Játékos nyeri meg akinek a tippje megegyezik, vagy legközelebb áll a Szervező által közzétett eredményhez. Több azonos tipp esetén Szervező kézi sorsolással dönt a nyertes személye felől. Az esetleges sorsolás időpontja: 2022. 01. 27. A sorsolás nem nyilvános.

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/slubania) 2021. 10. 09-én teszi közzé, és saját költségviselésével gondoskodik a nyeremények átadásáról.

 

4. A Nyertes nyereménye

A nyertes nyereménye: 1 db játékokat tartalmazó ajándékcsomag.

A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható.

 

5. Egyéb rendelkezések:

Szervező: Csányi Viktor EV. 6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 189.

Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

Szervező Facebook-ot a nyereményjátékkal összefüggésben teljeskörűen mentesíti.

A nyereményjátékban való részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

Vissza